Nieuws

03/02/2013 om 14:42

Armoede en honger verstoren de markt

250px-Jakarta_slumlife55

Voor een belegger zal het probleem van de steeds sneller toenemende armoede en de honger alleen dan interessant zijn als er geld uit te halen is. Terecht of niet. Waar men niet of onvoldoende bij stilstaat is dat armoede er voor zorgt dat mensen niet kunnen produceren en consumeren en dus als potentiële koper en afnemer wegvallen.
Door armoede en honger echt serieus te nemen en de strijd er tegen op te pakken kunnen nieuwe technieken en uitvindingen ingezet worden. Als voorbeeld een dorp in Afrika. Nu zit men in een verdord gebied, zonder voedsel en water. Stel dat een belegging in bomen en struiken zou worden gestart, waardoor het verdorde gebied weer levensvatbaar wordt. Dat men bereid is te investeren in zonneenergie waardoor er elektriciteit ontstaat en men geen hout meer hoeft te kappen om te kunnen koken. Dat men door de elektriciteit water omhoog kan pompen, velden kan besproeien. Dan kan men weer zelfvoorziend worden en heeft men geen hulp van buitenaf meer nodig. Is dat een effectieve investering, die iets oplevert? Natuurlijk is het een prima belegging vanuit puur menselijk perspectief. Maar er is veel meer, want men kan nu starten de kinderen te scholen. Men kan computers plaatsen. Men kan kleine bedrijvigheid opstarten en zo langzaam een nieuw productieproces laten ontstaan, uitgaande van en opgebouwd uit duurzaamheid. Alleen al het feit dat het westen dit dorp niet meer via ontwikkelingshulp hoeft te ondersteunen levert al geld op. Plus het feit dat men mede-eigenaar, samen met de dorpelingen wordt van nieuwe bedrijfjes die op den duur hun positieve vruchten af zullen worden.

Schaalbaarheid

Doe dit op grote schaal en het moge helder zijn dat daar niet alleen muziek in zit maar toekomst. Mensen die gezond kunnen leven en zich kunnen ontwikkelen binnen hun eigen leefgebied worden ook afnemers. Duurzame ontwikkeling is een mes dat aan twee kanten snijdt. Armoede en honger kosten geld. Geld dat beter besteed kan worden. Armoede beëindigen is niet alleen een duurzame noodzaak, maar ook een proces van innovatieve verandering en kansen om te beleggen. Voor de lange duur, niet voor de korte, snelle, uitlogende groei. Duurzaamheid die leidt tot een betere verdeling, minder honger, minder vluchtelingen en meer kansen voor iedereen. Zelfs voor de bedrijven, want een consument meer is altijd beter dan een minder.