Duurzaam beleggen

Wat levert meer op, beleggen of sparen?

De crisis zorgt er voor dat mensen nadenken over hun spaartegoeden en beleggingen. Dat men kijkt naar alternatieven. Dat men zich laat informeren over toekomstkansen. Zo zou de crisis ook iets goeds kunnen herbergen, namelijk het zich bezinnen op het groeimodel zoals het de afgelopen decennia is gehanteerd. Groei ten koste van alles of van veel kan niet de oplossing zijn voor de toekomst van onze jeugd en van hun kinderen. Al snel doemt de prangende vraag op of het wel anders kan. Hoe kunnen we de eurocrisis de baas worden en uit een diep dal komen als we niet inzetten op forse groei?
Geldboom

Duurzaam

Een veranderende wereld die op zoek is naar haar vernieuwing. Een wereld die geregeerd wordt door honger, armoede en een op hol geslagen ecosysteem. Waarbinnen de opwarming van die aarde en het opraken van de olievoorraden de angst voor een dag des oordeels voeden. In die wereld leven we, terwijl we verder moeten met onze opdracht de schepping over te dragen aan de nieuwe generaties.
Duurzaamheid is een sleutelwoord geworden. Eerst was het een linkse hobby, toen een modeverschijnsel en nu, eindelijk, een serieus onderwerp, dat geen politieke kleur meer kent of. Duurzaamheid is een van de belangrijkste oplossingen op zoek naar die zo broodnodige verandering. Dat maakt duurzaamheid en de daarvoor benodigde investeringen ook heel interessant voor de belegger in zijn algemeenheid.

Woud of hout?

eucalyptusMen kan al jaren beleggen in teakhout plantages of eucalyptusbomen. Feit is dat een fors deel van deze beleggingen niet heeft gefunctioneerd. Niet onlogisch als men belegt in het vernietigen van kostbaar regenwoud om op die plek een enkele boomsoort te gaan kweken.

Dat het ook anders kan bewijzen de pioniers iedere dag weer. Als er maar mensen zijn die hen helpen, die durven en die op een andere manier dan alleen maar vanuit puur profijt naar beleggingen kijken. Mensen die sparen en beleggen voor de toekomst, minder voor pure winst dan voor een duurzame verandering die uiteindelijk ook een ruime winst zal opleveren. Zowel in geld als ten opzichte van het leefmilieu. Duurzaam beleggen en duurzaam sparen openen de wegen naar de toekomst.