Nieuws

14/07/2014 om 13:22

Helpt Big Data tegen klimaatverandering?

Dat er wellicht nog steeds mensen zijn die niet geloven in de invloed van de mens op het klimaat doet weinig af aan de steeds extremer wordende weersomstandigheden. Zelfs als we de discussie over de oorzaken hiervan buiten beschouwing laten, blijft het belangrijker om te praten over manieren hoe we hier beter op in kunnen spelen. Een van de laatste hulpmiddelen die daarbij wordt genoemd is big data.

Big Data, wat is dat eigenlijk?

Behalve een modewoord dat u de laatste jaren op steeds meer vlakken tegenkomt, is Big Data vooral een overkoepelende term. Deze geeft duiding aan de manier waarop computertechnologie het mogelijk heeft gemaakt om enorme hoeveelheden informatie te verzamelen, analyseren en te interpreteren. Ook kunnen er aan de hand van Big Data voorspellingen worden gedaan en dat is natuurlijk zeer interessant met het oog op extreem weer.

NSA Phone Records Big Data Photo Gallery

Google helpt mee!

Hoe meer we weten over actuele weersomstandigheden, hoe beter we kunnen inspelen op het verloop ervan. Om deze gegevens te verwerken en beschikbaar te maken zijn natuurlijk enorme datacenters nodig. Google heeft daarom inmiddels meer dan 1000 terabyte aan opslagruimte beschikbaar gesteld. De eerste resultaten zijn er ook al: op basis van deze nieuwe technologieën kon de baan van de superstorm Sandy met een zekerheid van 10 mijl worden vastgesteld, waardoor er veel sneller en effectiever kon worden geëvacueerd.