Nieuws

12/06/2015 om 16:45

Sparen of beleggen in een groenfonds

Wie duurzaam wil sparen of beleggen kan er voor kiezen om zijn geld in te leggen in een groenfonds. Dit levert een lagere vergoeding op van de bank, maar u krijgt hier wel een belastingvoordeel voor terug. Met behulp van de groenfondsen kunnen banken tegen een lager rentetarief leningen verstrekken voor groenprojecten. Dit kunnen bijvoorbeeld duurzaam energieprojecten, duurzame gebouwen, biologische landbouwbedrijven of natuurontwikkelingsprojecten zijn. U kunt zelf ook geld lenen uit het Groenfonds, wanneer u een Groenverklaring heeft voor uw project.

Banken met een Groenfonds financieren een project alleen wanneer dit over de Groenverklaring beschikt. Als ondernemer kunt u terecht bij één van de banken met een Groenfonds, het groenfonds van de bank zal vervolgens een Groenverklaring aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Groen beleggen

Zoals al eerder genoemd, levert sparen in een Groenfonds u belastingkorting op. In 2015 mag een bedrag van € 56.928 groen gespaard worden, zonder dat hierover vermogensrendementheffing betaald hoeft te worden. Indien u in 2015 een fiscale partner heeft, mag maximaal € 113.856 gespaard worden. Dit levert een totale belastingkorting op van 1,9%. Naast de belastingkorting heeft u ook recht op extra heffingskorting, deze bedraagt 0,7% van het bedrag van de vrijstelling waar u recht op heeft. Wanneer u meer gespaard heeft dan de vrijgestelde bedragen, moet u dit verschil aangeven in box 3 bij ‘Aandelen, obligaties en dergelijke’.