Nieuws

21/07/2015 om 15:07

VBDO: deelnemers pensioenfonds moeten beter worden geïnformeerd

groen pensioenfonds

Deelnemers van pensioenfondsen zijn niet goed op de hoogte van het beleggingsbeleid van hun fonds. Dit blijkt uit onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). Het VBDO onderzoekt al jaren het beleggingsbeleid van de verschillende pensioenfondsen, maar nu blijkt ook dat de deelnemers niet weten hoe het fonds belegt.

En volgens het VBDO is dit niet de bedoeling. Want de discussie over duurzaam beleggen is in volle gang, maar het is het geld van de deelnemer dat wordt geïnvesteerd. Het blijkt nog steeds lastig voor deelnemers om informatie te vinden over het beleid van het pensioenfonds. En het VBDO vindt dat juist de deelnemers en bestuurders met elkaar in gesprek moet gaan hierover.

“De rol van deelnemers zou veel groter moeten zijn. Het is hun geld, dus zij zouden een belangrijke stem moeten hebben.” – Marleen Janssen Groesbeek, Lector Sustainable Finance & Accounting, Avans Hogeschool

Maar die gesprekken aangaan blijkt toch lastig. Slechts 28% van de pensioenfondsen betrekt de deelnemers bij de discussie over duurzaam beleggen, vaak in de vorm van een summiere enquête. Terwijl 70% van de deelnemers juist graag wilt meedenken en duurzaam beleggen belangrijk vindt. Dat blijkt uit bevindingen van het onderzoek van de VBDO, maar ook uit onafhankelijk onderzoek van de Universiteit van Tilburg. In onderstaande afbeelding is de verdeling te zien van methoden voor raadpleging onder de pensioenfondsen.

Verdeling raadpleging onder pensioenfondsen

Handleiding voor pensioenfondsen

Om de fondsen te helpen het gesprek aan te gaan komt het VBDO nu met een handleiding: Raadplegen deelnemers pensioenfondsen over duurzaam beleggen. Hiermee wil de vereniging de fondsen assisteren, maar vooral ook inspireren over hoe zij hun deelnemers op de juiste manier kunnen betrekken bij de gesprekken en veranderingen.

Of de handleiding effect zal hebben op de manier van werken van pensioenfondsen zal moeten blijken: het ABP, Nederlands grootste pensioenfonds, heeft in ieder geval aangegeven groener te willen gaan investeren. Zij komen deze zomer nog met een plan, en hopelijk zullen andere fondsen hierop volgen.