Nieuws

03/12/2012 om 10:10

Voedsel produceren

Voedsel produceren in de eigen wijk

Een andere duurzame en in opkomst zijnde uitvinding om geld mee te verdienen zijn de stadstuinen. Muren vol met groente, die de steden vergroenen. In een omgeving waar alleen torens en huizen staan en waar nu zo hier en daar een boompje staat te staan verandert men de wereld en maakt van daken weilanden waar schapen grazen, van muren tuinen waar groente groeit. Muren die men niet kan gebruiken voor de teelt van groente laat men begroeien met planten om zo de huizen beter en goedkoper te kunnen isoleren. Naast het feit dat men op deze wijze goedkope groente produceert heeft het nog een aantal andere eigenschappen.
De leefwereld binnen de steden verandert. Het fijnstofgehalte wordt verlaagd, zuurstof wordt geproduceerd. Dus de lucht wordt schoner. Regenwater wordt vastgehouden en zal niet leiden tot overstromingen. Mensen kunnen weer ramen openen zodat er frisse lucht de huizen binnenstroomt. Groene omgevingen zorgen voor minder stress dan betonnen vergezichten. Minder zieke mensen zorgen voor lagere zorgkosten.

4677627851_186f2b60c8_z

Klimaat

Het stadsklimaat zal uiteraard ook veranderen. Steden die nu in de zomertijd een niet te harden temperatuur hebben worden frisser. Men verbruikt dus minder elektriciteit voor airconitioning en dergelijke. Daarnaast zal het vaker en anders gaan regenen, waardoor de leefomstandigheden verbeteren. Dat geldt zeker voor de enorme steden in de zogenaamde Derde Wereld, waar miljoenen mensen proberen te overleven. Stadstuinen zijn voor deze steden DE toekomst. Op velerlei gebied.